Έχουμε υλοποιήσει 1.000+ έργα και συνεχίζουμε!

Ικανοποιούμε τις απαιτήσεις που προκύπτουν στον επιχειρησιακό χώρο και παρέχουμε τις απαραίτητες λύσεις.

Lean Management

 • Βελτίωση Διεργασιών
 • Εξάλειψη σπατάλης – Μείωση κόστους
 • Βελτίωση χρόνων εξυπηρέτησης
 • Αποτροπή λαθών

Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

 • Δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων
 • Διοίκηση της απόδοσης
 • Μέτρηση Ικανοποίησης Πελατών
 • Τεχνική υποστήριξη για χρηματοδότηση επενδύσεων
 • Διαχείριση Έργων

Διοίκηση Ποιότητας & Διαχειριστικά Συστήματα

 • Διαχειριστικά Συστήματα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 17025  κ.ά)
 • Συστήματα Αυτoαξιολόγησης (EFQM, ΚΠΑ)
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Εκθέσεις απολογισμού

ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Η εταιρεία μας έχει σαν κύριο στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων και οργανισμών σε διοικητικό και διαχειριστικό επίπεδο, στην τεχνολογία παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, και στη λήψη αποφάσεων. Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό έργων, μέσα από τα οποία έχει αποκτήσει τεχνογνωσία ώστε να μπορεί να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προκύπτουν στον επιχειρησιακό χώρο και να παρέχει τις απαραίτητες λύσεις.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!
0
Πελάτες
0
Έργα
0
Ώρες Σχεδιασμού
0
Κούπες Καφέ

Στόχος μας:

Φροντίζουμε να επεξεργαζόμαστε τις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς για την παροχή αποτελεσματικών λύσεων προς τους πελάτες μας.

Οι καλύτερες υπηρεσίες της αγοράς

Η ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., φροντίζει να επεξεργάζεται τις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς για την παροχή αποτελεσματικών λύσεων προς τους πελάτες της. Έχοντας αυτό σαν στόχο:

 • Έχει διαμορφώσει τη διοικητική της οργάνωση έτσι, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και η παρακολούθηση των εξελίξεων στον επιχειρησιακό χώρο
 • Έχει μεριμνήσει ώστε τα στελέχη της να εκπαιδεύονται κατάλληλα σε νέες μεθόδους και καινοτομίες
 • Έχει δημιουργήσει τομείς που αναπτύσσουν και αντιμετωπίζουν, συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων, ώστε να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες.
 • Είναι partner της εταιρίας QPR Software Plc, η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού για τη διοίκηση της απόδοσης και των διεργασιών από το 1991
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ!

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση των δυο νέων δράσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027. Πρόκειται [...]

Αειφορία και Επιχειρήσεις: Οι Νέες Ευρωπαϊκές Διατάξεις και οι Επιπτώσεις στις ΜΜΕ – σε δύο σελίδες.

Image by geralt from pixabay Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 31/07/2023 τα [...]

Επιχορηγήσεις για Τουριστικές Επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου Β’ Κύκλος

Α. Σκοπός Η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που [...]

Οι Πελάτες μας

Ελάτε να γνωριστούμε και να συζητήσουμε από κοντά!