Για πολλές επιχειρήσεις η πιστοποίηση των διαδικασιών ή της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν είναι μία απαραίτητη διαδικασία. Για παράδειγμα, είναι αδύνατον μια επιχείρηση να διακινεί τρόφιμα αν δεν διαθέτει πιστοποίηση  ISO 22000 ή HACCP.  Λαμβάνοντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις γίνεται εφικτή η καλύτερη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, δημιουργούνται επιπλέον δυνατότητες χρηματοδότησης και ενισχύεται η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της.

Για την πιστοποίηση με διεθνή πρότυπα του ISO (International Organization for Standardization ),  ευρωπαϊκά ΕΝ (European Norms), Εθνικά  και άλλα  απαιτείται συμβολή επαγγελματιών, οι οποίοι γνωρίζουν άριστα τις απαιτήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Για παράδειγμα, η πιστοποίηση ISO 22000 για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων μπορεί να συνδυαστεί με την πιστοποίηση ISO 9001 η οποία εγγυάται την ποιότητα και την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών και επιχειρήσεων, και την ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση .

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με τα οφέλη που μπορεί να έχει η επιχείρησή σας μέσα από την διαδικασία απόκτησης της κατάλληλης για αυτήν πιστοποίησης.

Διοίκηση Ποιότητας & Διαχειριστικά Συστήματα

Οι υπηρεσίες του τομέα αυτού αποσκοπούν στην υποστήριξη των επιχειρήσεων για την εγκατάσταση ολοκληρωμένων διοικητικών και διαχειριστικών συστημάτων σύμφωνα με καθιερωμένα διεθνή πρότυπα.

Πιο αναλυτικά η ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Για την πλήρη ηλεκτρονική εφαρμογή και συνεχή παρακολούθηση των διαχειριστικών συστημάτων η εταιρεία μας προσφέρει τη λύση Quality Management του λογισμικού της εταιρείας QPR