Η ένταξη της επιχείρησής σας σε ένα καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου μπορεί να της δώσει την ώθηση που χρειάζεται για να γίνει ανταγωνιστική σε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου και, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, το μέγεθός της αλλά και τις επιθυμητές δαπάνες, να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά και για την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.

Πατήστε στους συνδέσμους για να μάθετε για κάθε ενεργό πρόγραμμα του αναπτυξιακού νόμου:

  • Ποιοι είναι δικαιούχοι
  • Ποιες οι προϋποθέσεις συμμετοχής
  • Ποιες οι επιλέξιμες δαπάνες

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Νέα προκήρυξη για χρηματοδότηση δαπανών Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων από 30% έως 100%

5η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα.


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Νέα προκήρυξη επιδότησης επιχειρήσεων με το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

7η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα.Αναπτυξιακός Νόμος Γενική επιχειρηματικότητα επένδυση χρηματοδότηση επιχειρήσεις