Ο Δήμος Διονύσου πέρασε με επιτυχία και τη δεύτερη ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας  κατά ISO 9001:2015  για όλες τις υπηρεσίες του καθώς και της διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα κατά ΕΛΟΤ 1429:2008

Συγχαρητήρια στη Διοίκηση και τους Εργαζομένους!