ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή Σύνολο Ισολογισμού) που θα δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 20.000 έως 300.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 60%70%

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να δηλώσουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Το σχέδιο που θα υποβάλλουν δεν θα υποβληθεί και σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης
 • Θα τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Θα διαθέτουν άδεια λειτουργείας εφόσον απαιτείται

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλων Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού
 • Πιστοποίηση προϊόντων – διαδικασιών – υπηρεσιών
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Δαπάνες καινοτομίας
 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού
 • Λειτουργικές δαπάνες

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14/04/2020

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Κριτήρια

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και για την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.

εσπα espa επιχειρήσεις 2020