Για μία ακόμη χρονιά η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος πέρασε με επιτυχία την επιθεώρηση επιτήρησης του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
Συγχαρητήρια στη Διοίκηση και τους εργαζομένους.