ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση και υφιστάμενες Επιχειρήσεις κάθε μεγέθους  που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Πελοποννήσου στους κλάδους της μεταποίησης και χονδρικής εμπορίας γεωργικών/κτηνοτροφικών προϊόντων.   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 100.000 έως 600.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50%

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

  • Να έχουν κάνει έναρξη μέχρι την υποβολή της πρότασης
  • Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

  • Εκτάσεις γης μέχρι 10% του προϋπολογισμού της συνολικής επένδυσης
  • Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλων Χώρος  
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών
  • Αμοιβές συμβούλων και μηχανικών
  • Λογισμικά
  • Ανάπτυξη ετικέτας/σήματος, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κλπ
  • Μεταφορικά Μέσα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 04/05/2020

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Κριτήρια

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και για την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.

espa-εσπα-ανάπτυξη-επιχείρηση