Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την ίδρυση επιχειρήσεων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέχρι 30/6/20

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που θα δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 20.000 έως 285.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 70%

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να δηλώσουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Το σχέδιο που θα υποβάλλουν δεν θα υποβληθεί και σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης
 • Θα τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014.
 • Θα διαθέτουν άδεια λειτουργείας εφόσον απαιτείται

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλων Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού
 • Πιστοποίηση προϊόντων – διαδικασιών – υπηρεσιών
 • Ψηφιακή προβολή
 • Συμβουλευτική υποστήριξη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16/06/2020

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Κριτήρια

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, πατήστε εδώ!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και για την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.

εσπα espa επιχειρήσεις 2020