Σύντομο-Ενημερωτικό-της-προδημοσίευσης-νέες-τουριστικές-vs1