Δείτε σε ποια προγράμματα ΕΣΠΑ έχουν δοθεί παρατάσεις:

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ”

  Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων  στο πρόγραμμα για την ίδρυση επιχειρήσεων στη Περιφέρεια Β. Αιγαίου  μέχρι 30/07/2020 (πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες)


 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η / ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”

  Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τη βελτίωση παραγωγής/ανάπτυξη νέων προϊόντων υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στη περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέχρι 30/07/20 (πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες)
 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ”

  Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την ίδρυση επιχειρήσεων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέχρι 30/6/20 (πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες)


 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ”

  Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων στη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέχρι 14/07/20 (πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες)

εσπα espa επιχειρήσεις 2020