Η Νέστωρ Συμβουλευτική Α.Ε. συμμετείχε στο 2ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο «Χρηματο-Οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»