Ένα Διαχειριστικό Πρότυπο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους Οργανισμούς Εκπαίδευσης

Το πρότυπο ISO 21001:2018 περιγράφει τις απαιτήσεις για τους οργανισμούς που προσφέρουν εκπαίδευση και έχει δημιουργηθεί ειδικά γι’ αυτούς, σε αντίθεση με το ISO 9001:2015 που είναι ένα γενικό Διαχειριστικό Σύστημα για την Ποιότητα, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς.

Πλεονεκτήματα του ISO 21001

  • Εστιάζει στην ικανοποίηση των μαθητών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών (κυβέρνηση, αγορά εργασίας, γονείς και κηδεμόνες). Οι μαθητές ωφελούνται ακόμα περισσότερο, καθώς λαμβάνουν προσωποποιημένες υπηρεσίες εκπαίδευσης, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις ανάγκες τους και οδηγούν σε βελτίωση της απόδοσής τους.
  • Το χρησιμοποιούν Οργανισμοί της Εκπαίδευσης για να επιδείξουν ότι παρέχουν μια πιο στοχευμένη και επιδραστική εμπειρία μάθησης, η οποία είναι καθ’ όλα σύμφωνη με την αποστολή και το όραμα του εκάστοτε οργανισμού.
  • Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, επομένως χρειάζεται πιο έντονη επικοινωνία μεταξύ αυτών και του Φορέα της Εκπαίδευσης. 

Μάθετε περισσότερα

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για το ISO 21001, αλλά και για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα και την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.