Η Νέστωρ Συμβουλευτική ΑΕ ανέλαβε την διάθεση στην Ελληνική αγορά, αλλά και σε όλες τις Βαλκανικές χώρες, του ProcessAnalyzer, ενός καινοτόμου και διεθνώς κατοχυρωμένου λογισμικού. Το συγκεκριμένο έρχεται να συμπληρώσει την παλέτα των πληροφοριακών εργαλείων της, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων στο χώρο της Λιτής Διαχείρισης (Lean Management) και του Operation Excellence. Με ένα ολοκληρωμένο Process Business Intelligence (ΒΙ) εργαλείο παρέχει στις εταιρίες έργα σημαντικής προστιθέμενης αξίας, άμεσα επιβεβαιωμένης.
Για την πιστοποίηση των παρεχόμενων αποτελεσμάτων δίνεται η δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης του λογισμικού.