Πρόγραμμα Ενίσχυσης MΜΕ για Επενδύσεις Τεχνολογικού Εκσυγχρονισμού και Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες (να λειτουργούν τουλάχιστον από 31/12/15) μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τροφίμων και ποτών, του τουρισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και της υγείας και ευεξίας που θα επενδύσουν στην περιφέρεια Ηπείρου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 80.000 έως 330.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 60% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ (μας στέλνετε τον [...]