Ετήσια Αρχεία: 2019

22 12, 2019

Πιστοποίηση της ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ από τον EFQM για τη Δέσμευσή της στην Αριστεία (Committed to Excellence)

Η εταιρεία ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ παρέλαβε το πιστοποιητικό της για τη «Δέσμευση στην Αριστεία» στην τελετή που διοργάνωσε η ΕΕΔΕ , εταίρος του EFQM (European Foundation for Quality Management) στις 12/12/19 στο Μουσείο Μπενάκη. Το πιστοποιητικό αυτό έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών της εταιρείας εδώ και μια δεκαετία για την παροχή υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένων, εξατομικευμένων υπηρεσιών [...]

18 12, 2019

Πιστοποίηση του ΟΚΑΝΑ κατά ISO 9001 και ΕΝ 15224

Μετά την πιστοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών του το 2018 με ISO 9001, ο ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών) προχώρησε στην επέκταση του συστήματος ποιότητας και σε τέσσερεις θεραπευτικές μονάδες του οι οποίες πιστοποιήθηκαν και με το ειδικό πρότυπο ποιότητας για την Υγεία ΕΝ 15224. Η εταιρεία μας ανάπτυξε το σύστημα αποτυπώνοντας αναλυτικά τις διαδικασίες με [...]

4 12, 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων  στο πρόγραμμα "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός"  μέχρι 31/01/2020. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις (50 έως 250 εργαζόμενους και 10 έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) και έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 50.000 έως 400.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50% ΑΛΛΕΣ [...]

3 12, 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς  «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 28 /02/2020 Το καθεστώς αυτό αφορά την ενίσχυση μέσω φορολογικής απαλλαγής των επιχειρήσεων για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, [...]

3 12, 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς  «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 15/01/2020 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας ή δημοτικής [...]

3 12, 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ “ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 15/01/2020   Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας ή δημοτικής επιχείρησης (όχι δημόσιου [...]

2 12, 2019

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος – ISO 9001:2015

Για μία ακόμη χρονιά η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος πέρασε με επιτυχία την επιθεώρηση επιτήρησης του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Συγχαρητήρια στη Διοίκηση και τους εργαζομένους.

2 12, 2019

Συνέδριο «Χρηματο-Οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Η Νέστωρ Συμβουλευτική Α.Ε. συμμετείχε στο 2ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο «Χρηματο-Οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»

30 10, 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”

Παρατείνεται έως 25/11/2019 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στους κλάδους της δημιουργικής βιοτεχνίας – βιομηχανίας, της ψυχαγωγίας, των εκδόσεων, της τυπογραφίας [...]

30 10, 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ”

Παρατείνεται ως 15/01/2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μικρές (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή Σύνολο Ισολογισμού (Σ.Ι.)) ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενους και έως 2 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών ή Σ.Ι.) που θα επενδύσουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 3.000 [...]