ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή Σύνολο Ισολογισμού) που θα δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 20.000 έως 300.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 60% -70% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να δηλώσουν επιλέξιμο ΚΑΔ Το σχέδιο που θα υποβάλλουν δεν [...]