Μηνιαία Αρχεία: Απρίλιος 2020

//Απρίλιος
16 04, 2020

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση και υφιστάμενες Επιχειρήσεις κάθε μεγέθους  που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Πελοποννήσου στους κλάδους της μεταποίησης και χονδρικής εμπορίας γεωργικών/κτηνοτροφικών προϊόντων.    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 100.000 έως 600.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να έχουν κάνει έναρξη μέχρι την υποβολή της πρότασηςΝα μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Εκτάσεις γης [...]

16 04, 2020

Παρατάσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ (λίστα)

Δείτε σε ποια προγράμματα ΕΣΠΑ έχουν δοθεί παρατάσεις: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ”Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων  στο πρόγραμμα για την ίδρυση επιχειρήσεων στη Περιφέρεια Β. Αιγαίου  μέχρι 30/07/2020 (πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες)ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ [...]

16 04, 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η / ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τη βελτίωση παραγωγής/ανάπτυξη νέων προϊόντων υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στη περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέχρι 30/07/20 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες και νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Β. Αιγαίου.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : [...]

14 04, 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων στη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέχρι 14/07/20 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 60.000 έως 800.000 [...]

14 04, 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ”

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την ίδρυση επιχειρήσεων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέχρι 30/6/20 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που θα δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 20.000 έως [...]

14 04, 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων  στο πρόγραμμα για την ίδρυση επιχειρήσεων στη Περιφέρεια Β. Αιγαίου  μέχρι 30/07/2020. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή Σύνολο Ισολογισμού) που θα δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 20.000 έως 300.000 Ευρώ [...]