ΕΣΠΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα "Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία" μέχρι 31/12/2020 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού)  που θα πραγματοποιήσουν επένδυση στη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (ίδρυση πριν 1/1/18) [...]