Μηνιαία Αρχεία: Δεκέμβριος 2020

//Δεκέμβριος
12 12, 2020

Αναπτυξιακός Νόμος – Ενεργά καθεστώτα

Η ένταξη της επιχείρησής σας σε ένα καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου μπορεί να της δώσει την ώθηση που χρειάζεται για να γίνει ανταγωνιστική σε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου και, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, το μέγεθός της αλλά και τις επιθυμητές δαπάνες, να [...]

8 12, 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”

Το καθεστώς αυτό αφορά την ενίσχυση μέσω φορολογικής απαλλαγής των επιχειρήσεων για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού Εάν ενδιαφέρεστε για την προκήρυξη για χρηματοδότηση με το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» πατήστε εδώ. Εάν ενδιαφέρεστε για την προκήρυξη για χρηματοδότηση δαπανών Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων πατήστε εδώ. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες [...]

8 12, 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Νέα προκήρυξη για χρηματοδότηση δαπανών Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων από 30% έως 100%

5η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Εάν ενδιαφέρεστε για την προκήρυξη για χρηματοδότηση με το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» πατήστε εδώ. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΔ 2008ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ01Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες10 – 33Μεταποίηση (εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της [...]

8 12, 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Νέα προκήρυξη επιδότησης επιχειρήσεων με το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

7η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Εάν ενδιαφέρεστε για την προκήρυξη για χρηματοδότηση δαπανών Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων πατήστε εδώ. Γενική Επιχειρηματικότητα: Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή [...]