Νέος αναπτυξιακός νόμος: ευκαιρία για τις επιχειρήσεις

Οι τρεις νέες προκηρύξεις του αναπτυξιακού νόμου αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, όχι μόνο βραχυχρόνια αλλά και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν από τις επιχειρήσεις μέσα στους επόμενους μήνες (μέχρι 31/3/21) μπορούν να έχουν χρονικό διάστημα υλοποίησης μέχρι και πέντε έτη. Πρόκειται για μια σημαντική λεπτομέρειεα [...]