Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έχει σκοπό να βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εγχώριας οικονομίας. Για το σκοπό αυτό χορηγούνται κίνητρα σε νέους τομείς και δραστηριότητες προκειμένου [...]