Μηνιαία Αρχεία: Απρίλιος 2022

//Απρίλιος
23 04, 2022

Πράσινος αγροτουρισμός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Δείτε ποιους αφορά, τις επιλέξιμες δαπάνες και τα ποσοστά ενίσχυσης Α. Στόχοι του προγράμματος 1. Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας 2. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές 3. Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών [...]

22 04, 2022

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δείτε ποιους αφορά, τις επιλέξιμες δαπάνες και τα ποσοστά ενίσχυσης Α. Στόχοι του προγράμματος 1. Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας (συμφωνία παραγωγού και τράπεζας για χρηματοδότηση σημαντικού μέρους του κόστους [...]