Μηνιαία Αρχεία: Αύγουστος 2022

//Αύγουστος
31 08, 2022

Σύντομος Ενημερωτικός Οδηγός για το Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων”

Α. Σκοπός Η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Β. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια α) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων β) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης [...]

19 08, 2022

Σύντομος Ενημερωτικός Οδηγός του καθεστώτος “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου

Α. Σκοπός Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων [...]