Μηνιαία Αρχεία: Ιανουάριος 2023

//Ιανουάριος
6 01, 2023

Επιχορηγήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου στο καθεστώς “Επιχειρηματικότητα 360”

Photo by Isaac Smith on Unsplash Α. Σκοπός Η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας. Β. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια Επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) [...]

6 01, 2023

Επιχορηγήσεις Έργων “ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ” (Προδημοσίευση)

Photo by Suzanne D. Williams on Unsplash Προδημοσιεύτηκε η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ευρώ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης. Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο στις [...]