ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΜΕ» ΕΣΠΑ 2021-2027

Image from Pixabay Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού τηςΔράσης. Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο στις παρακάτω τρεις (3) Δράσεις: Δράση 1: Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από [...]