ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση των δυο νέων δράσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027. Πρόκειται για τις δράσεις:  1. «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και 2. «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»   Οι δράσεις έχουν ως στόχο την Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και τη δημιουργία θέσεων [...]