Νέα

19 03, 2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΓΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις έως 250 εργαζόμενους και έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού που θα επενδύσουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Για ΕΣΠΑ που αφορά στην ίδρυση επιχειρήσεων στο Βόρειο Αιγαίο πατήστε εδώ!  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 10.000 έως 50.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 70% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να διαθέτουν [...]

11 03, 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”

Παρατάθηκε εκ νέου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς  «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 30/09/2020 Το καθεστώς αυτό αφορά την ενίσχυση μέσω φορολογικής απαλλαγής των επιχειρήσεων για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής [...]

10 02, 2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή Σύνολο Ισολογισμού) που θα δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 20.000 έως 300.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 60% -70% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να δηλώσουν επιλέξιμο ΚΑΔ Το σχέδιο που θα υποβάλλουν δεν [...]

28 01, 2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 60.000 έως 800.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: Πολύ μικρές και μικρές 50 -55%, μεσαίες 45-50% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να διαθέτουν επιλέξιμο [...]

28 01, 2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που θα δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 20.000 έως 285.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 70% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να δηλώσουν επιλέξιμο ΚΑΔ Το σχέδιο που θα [...]

17 01, 2020

Δήμος Διονύσου – ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1429

Ο Δήμος Διονύσου πέρασε με επιτυχία και τη δεύτερη ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας  κατά ISO 9001:2015  για όλες τις υπηρεσίες του καθώς και της διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 Συγχαρητήρια στη Διοίκηση και τους Εργαζομένους!  

10 01, 2020

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Παρατάθηκε εκ νέου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς  «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 14/02/2020 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας [...]

10 01, 2020

NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ “ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Παρατάθηκε εκ νέου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 14/02/2020 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας ή δημοτικής επιχείρησης (όχι [...]

22 12, 2019

Πιστοποίηση της ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ από τον EFQM για τη Δέσμευσή της στην Αριστεία (Committed to Excellence)

Η εταιρεία ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ παρέλαβε το πιστοποιητικό της για τη «Δέσμευση στην Αριστεία» στην τελετή που διοργάνωσε η ΕΕΔΕ , εταίρος του EFQM (European Foundation for Quality Management) στις 12/12/19 στο Μουσείο Μπενάκη. Το πιστοποιητικό αυτό έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών της εταιρείας εδώ και μια δεκαετία για την παροχή υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένων, εξατομικευμένων υπηρεσιών [...]

18 12, 2019

Πιστοποίηση του ΟΚΑΝΑ κατά ISO 9001 και ΕΝ 15224

Μετά την πιστοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών του το 2018 με ISO 9001, ο ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών) προχώρησε στην επέκταση του συστήματος ποιότητας και σε τέσσερεις θεραπευτικές μονάδες του οι οποίες πιστοποιήθηκαν και με το ειδικό πρότυπο ποιότητας για την Υγεία ΕΝ 15224. Η εταιρεία μας ανάπτυξε το σύστημα αποτυπώνοντας αναλυτικά τις διαδικασίες με [...]