Νέα

6 01, 2023

Επιχορηγήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου στο καθεστώς “Επιχειρηματικότητα 360”

Photo by Isaac Smith on Unsplash Α. Σκοπός Η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας. Β. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια Επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) [...]

6 01, 2023

Επιχορηγήσεις Έργων “ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ” (Προδημοσίευση)

Photo by Suzanne D. Williams on Unsplash Προδημοσιεύτηκε η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ευρώ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης. Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο στις [...]

21 11, 2022

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΜΕ» ΕΣΠΑ 2021-2027

Image from Pixabay Στόχος του προγράμματος είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜΜΕ, με την υλοποίηση ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.  Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 Η αξιολόγηση των αιτήσεων [...]

11 10, 2022

Ενημερωτικός οδηγός του καθεστώτος “Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών προϊόντων” του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22

Α. Σκοπός Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων. Β. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια Στο παρόν καθεστώς υπάγονται τα εξής επενδυτικά σχέδια: Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής που υποβάλλονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και [...]

5 10, 2022

Σύντομος ενημερωτικός οδηγός για επιδοτήσεις νέων επενδυτικών σχεδίων βιομηχανικών μονάδων στη δράση: «Έξυπνη Μεταποίηση»

Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay Α. Στόχος της Δράσης Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας.  Β. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια Θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης, τους οποίους [...]

31 08, 2022

Σύντομος Ενημερωτικός Οδηγός για το Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων”

Α. Σκοπός Η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Β. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια α) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων β) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης [...]

19 08, 2022

Σύντομος Ενημερωτικός Οδηγός του καθεστώτος “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου

Α. Σκοπός Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων [...]

24 06, 2022

Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες – Σύστημα διαχείρισης της βιωσιμότητας για τις Τουριστικές εγκαταστάσεις – ISO 21401:2018

Εισαγωγή Ο τουρισμός είναι μια βιομηχανία που εξελίσσεται διαρκώς και αποτελεί παγκοσμίως έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, στηρίζοντας την υφιστάμενη απασχόληση, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας κατά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό (>10%) στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Το γεγονός αυτό στρέφει ολοένα και περισσότερο τα βλέμματα προς τον συγκεκριμένο κλάδο, καθώς τον καθιστά υπό προϋποθέσεις [...]

9 06, 2022

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) και κίνητρα προς τους φορείς του Δημόσιου Τομέα για την εφαρμογή του.

Στόχος της Αυτο-αξιολόγησης ενός Οργανισμού στη βάση του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Common Assessment Framework) είναι: η διαπίστωση των δυνατών και ασθενών σημείων του Οργανισμούη διαπίστωση δυνατοτήτων βελτίωσηςο προγραμματισμός βελτιωτικών δράσεων  μέσα από ένα εμπεριστατωμένο, πανευρωπαϊκώς αναγνωρισμένο και εφαρμοζόμενο Μοντέλο Διοικητικής Οργάνωσης για τον Δημόσιο τομέα. Με αυτό τον τρόπο εγκαινιάζεται η διαδικασία συνεχούς βελτίωσης του [...]

23 04, 2022

Πράσινος αγροτουρισμός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Δείτε ποιους αφορά, τις επιλέξιμες δαπάνες και τα ποσοστά ενίσχυσης Α. Στόχοι του προγράμματος 1. Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας 2. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές 3. Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών [...]