Αναπτυξιακός Νόμος

/Tag:Αναπτυξιακός Νόμος
8 12, 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”

Το καθεστώς αυτό αφορά την ενίσχυση μέσω φορολογικής απαλλαγής των επιχειρήσεων για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού Εάν ενδιαφέρεστε για την προκήρυξη για χρηματοδότηση με το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» πατήστε εδώ. Εάν ενδιαφέρεστε για την προκήρυξη για χρηματοδότηση δαπανών Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων πατήστε εδώ. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες [...]

3 06, 2020

Αναπτυξιακός Νόμος: Όλα τα ενεργά καθεστώτα

Εκμεταλλευτείτε τα ενεργά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου και αναπτύξτε την επιχείρησή σας! Μάθετε ποιές επιχειρήσεις επιδοτούνται, το ποσοστό επιδότησης, τις επιλέξιμες δαπάνες, την προθεσμία υποβολής, τις επιλέξιμες ΚΑΔ και όλες τις λεπτομέρειες που έχει ο αναπτυξιακός νόμος. ΕΝΕΡΓΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ: • Χρηματοδότηση δαπανών Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων από 30% έως 100% 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ [...]

11 03, 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”

Παρατάθηκε εκ νέου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς  «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 30/09/2020 Το καθεστώς αυτό αφορά την ενίσχυση μέσω φορολογικής απαλλαγής των επιχειρήσεων για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής [...]

10 01, 2020

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Παρατάθηκε εκ νέου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς  «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 14/02/2020 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας [...]

10 01, 2020

NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ “ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Παρατάθηκε εκ νέου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 14/02/2020 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας ή δημοτικής επιχείρησης (όχι [...]

3 12, 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς  «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 28 /02/2020 Το καθεστώς αυτό αφορά την ενίσχυση μέσω φορολογικής απαλλαγής των επιχειρήσεων για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, [...]

3 12, 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς  «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 15/01/2020 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας ή δημοτικής [...]

3 12, 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ “ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 15/01/2020   Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας ή δημοτικής επιχείρησης (όχι δημόσιου [...]