Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα που τηρείτε στην επιχείρησή σας;

GDPR Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (2016/679/GDPR) καθώς και τον Νόμο 4624/2019, κάθε Φυσικό ή Νομικό  Πρόσωπο, που τηρεί ή/και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οφείλει να προσαρμόσει τις δραστηριότητές του σε ένα ανανεωμένο – και περισσότερο αυστηρό – νομικό πλαίσιο.

Τα δεδομένα Προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι:

 1. Στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.),
 2. Φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ.),
 3. Οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά κλπ.),
 4. Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα (δεδομένα Υγείας, φυλετικά, πολιτικές πεποιθήσεις κλπ.).

Προκειμένου μία επιχείρηση να προετοιμαστεί και να συμμορφώνεται με τον ανωτέρω ευρωπαϊκό  κανονισμό, θα πρέπει να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:

 1.   Τι είδους δεδομένα αποθηκεύονται ή επεξεργάζονται;
 2.   Πώς αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα;
 3.   Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων;
 4.   Απαιτείται συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων;
 5.   Πώς εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην επεξεργασία δεδομένων;
 6.   Πώς διακόπτεται η επεξεργασία δεδομένων στην περίπτωση που ο πελάτης προβάλει ένσταση;
 7.   Πώς τα δεδομένα διαγράφονται στην περίπτωση που ο πελάτης απαιτήσει να ξεχαστούν;

Η Νέστωρ Συμβουλευτική Α.Ε. μπορεί να υποστηρίξει την επιχείρησή σας ώστε να  προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (γνωστός ως GDPR) και να πιστοποιηθεί (εφόσον το επιθυμεί) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με τις κινήσεις που μπορεί να κάνει η επιχείρησή σας ώστε να είναι συμβατή με τον συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό νόμο.