Software

Η ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι partner της εταιρίας QPR Software Plc, η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού για τη διοίκηση της απόδοσης και των διεργασιών από το 1991. Τα κεντρικά γραφεία της είναι στο Ελσίνκι και δραστηριοποιείται μέσω ενός δικτύου συνεργατών σε πάνω από 50 χώρες διεθνώς. Το λογισμικό της QPR είναι πλέον απαραίτητο εργαλείο για την υποστήριξη και ολοκλήρωση των υπηρεσιών μας στους τομείς του σχεδιασμού και διάχυσης της στρατηγικής, της διοίκησης της απόδοσης και της βελτίωσης και μείωσης του κόστους των διεργασιών επιχειρήσεων και οργανισμών. Η QPR έχει προσφέρει πολύωρες εκπαιδεύσεις στα στελέχη της εταιρίας μας για την χρήση και εφαρμογή των συγκεκριμένων εργαλείων, χαρακτηρίζοντάς τους ως QPR Certified.

ProcessDesigner

Το Process Designer προσφέρει έναν πολύ εύκολο, λειτουργικό και κατανοητό περιβάλλον μοντελοποίησης και ανάλυσης των διεργασιών.

Είναι ιδανικό εργαλείο για οργανισμούς που επιθυμούν να μειώσουν το κόστος λειτουργίας, και τους χρόνους εξυπηρέτησης και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την ποιότητα την συμμόρφωσή τους με κανονιστικά πρότυπα καθώς και την ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση κρίσεων. Με τη βοήθεια των συμβούλων της εταιρείας μας αναλύονται όλες οι διεργασίες και καθορίζονται οι απαραίτητες παράμετροι για τον προσδιορισμό του κόστους και τη δημιουργία σεναρίων και αναλύσεων για τον καθορισμό βελτιώσεων στις διεργασίες.

Metrics

Η Διοίκηση της Απόδοσης με Balanced Scorecard είναι από μόνη της μια μέθοδος με την οποία περιγράφεται το όραμα και η στρατηγική ενός οργανισμού μέσω συγκεκριμένων στόχων και μετρήσεων.

Ωστόσο χωρίς ένα σύγχρονο εργαλείο για την αποτελεσματική εφαρμογή και διατήρησή της, το πιο πιθανό είναι ότι η μέθοδος αυτή θα αποτύχει.

Τα συμβατικά συστήματα μέτρησης και καταγραφής των αποτελεσμάτων σε έντυπα δεν ικανοποιούν τις ανάγκες ενός σύγχρονου οργανισμού, ο οποίος πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού. Τα συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως πολύ αργά, γραφειοκρατικά, απαιτούν την χρησιμοποίηση σημαντικών ανθρώπινων πόρων και είναι αναξιόπιστα.

Το QPR Metrics αποτελεί μια εξειδικευμένη πλατφόρμα λογισμικού, η οποία παρέχει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διοίκησης και εφαρμογής της στρατηγικής και της μέτρησης και βελτίωσης της απόδοσης, επιτρέποντας την εξειδικευμένη ανάλυση των επιχειρηματικών δεδομένων και θέτοντας τη βελτίωση της απόδοσης ως κύρια επιδίωξη όλου του οργανισμού.

Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να βοηθά τον οργανισμό να εμβαθύνει σε σχέση με την στρατηγική και τις διαδικασίες, την εφαρμογή τους, τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, και τις προτεραιότητες και πρωτοβουλίες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της απόδοσης και η διαχείριση της αλλαγής.

QPR ProcessAnalyzer

To ProcessAnaylyzer προσφέρει αυτόματη χαρτογράφηση (διαγράμματα ροής) και ανάλυση των διεργασιών και παρουσιάζει τα σημαντικά KPIs, με βάση τα πραγματικά δεδομένα τα οποία βρίσκονται καταχωρημένα στα πληροφορικά συστήματα της εταιρείας.

Αντί της χειροκίνητης μοντελοποίησης των διαδικασιών, δίνεται η δυνατότητα χρήσης των δεδομένων που εξάγονται από τα συστήματα, ώστε να δημιουργηθούν αυτόματα οι επιχειρησιακές διαδικασίες και οι χρόνοι εκτέλεσής τους, βασιζόμενες στα πραγματικά γεγονότα. Στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα πλήθους αναλύσεων με στόχο τη βελτίωση των διεργασιών. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιούνται στο έπακρο τα υπάρχοντα στα συστήματα πληροφορικής δεδομένα, λαμβάνοντας τα γεγονότα για αναλύσεις, μετρήσεις και παρακολούθηση της απόδοσης μέσω των KPIs, όλων των διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο.

  • Οπτικοποίηση των διεργασιών – Ταχύτατη χαρτογράφηση των διεργασιών σας, προσδιορισμός των bottlenecks και των αποκλίσεων από την επιθυμητή κατάσταση
  • Reports με δείκτες για τις διεργασίες – Μετρήστε και παρακολουθήστε τα lead times των διεργασιών, των όγκων παραγωγής και άλλων KPI’s
  • Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων – Δεν απαιτείται χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων
  • Τέλος στις εικασίες – Βασίστε τη βελτίωση των λειτουργιών σας σε πραγματικά γεγονότα

To QPR ProcessAnalyzer είναι ένα καινοτόμο λογισμικό αυτόματης εξόρυξης των επιχειρησιακών διαδικασιών (Automated Business Process Mining) ώστε να επιτευχθεί εύκολα η βελτίωση τους αποτελώντας ταυτόχρονα «ζωντανή» λύση Διεργασιακής Ευφυίας (Process Intelligence) για ολόκληρο τον οργανισμό.