Ετήσια Αρχεία: 2021

21 11, 2021

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έχει σκοπό να βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εγχώριας οικονομίας. Για το σκοπό αυτό χορηγούνται κίνητρα σε νέους τομείς και δραστηριότητες προκειμένου [...]

30 10, 2021

ISO 21001:2018 – Το πρότυπο για τον τομέα της Εκπαίδευσης

Ένα Διαχειριστικό Πρότυπο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους Οργανισμούς Εκπαίδευσης Το πρότυπο ISO 21001:2018 περιγράφει τις απαιτήσεις για τους οργανισμούς που προσφέρουν εκπαίδευση και έχει δημιουργηθεί ειδικά γι’ αυτούς, σε αντίθεση με το ISO 9001:2015 που είναι ένα γενικό Διαχειριστικό Σύστημα για την Ποιότητα, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς. Πλεονεκτήματα του ISO [...]

24 03, 2021

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

13 01, 2021

Νέος αναπτυξιακός νόμος: ευκαιρία για τις επιχειρήσεις

Οι τρεις νέες προκηρύξεις του αναπτυξιακού νόμου αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, όχι μόνο βραχυχρόνια αλλά και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν από τις επιχειρήσεις μέσα στους επόμενους μήνες (μέχρι 31/3/21) μπορούν να έχουν χρονικό διάστημα υλοποίησης μέχρι και πέντε έτη. Πρόκειται για μια σημαντική λεπτομέρειεα [...]