Ετήσια Αρχεία: 2020

12 12, 2020

Αναπτυξιακός Νόμος – Ενεργά καθεστώτα

Η ένταξη της επιχείρησής σας σε ένα καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου μπορεί να της δώσει την ώθηση που χρειάζεται για να γίνει ανταγωνιστική σε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου και, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, το μέγεθός της αλλά και τις επιθυμητές δαπάνες, να [...]

8 12, 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”

Το καθεστώς αυτό αφορά την ενίσχυση μέσω φορολογικής απαλλαγής των επιχειρήσεων για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού Εάν ενδιαφέρεστε για την προκήρυξη για χρηματοδότηση με το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» πατήστε εδώ. Εάν ενδιαφέρεστε για την προκήρυξη για χρηματοδότηση δαπανών Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων πατήστε εδώ. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες [...]

8 12, 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Νέα προκήρυξη για χρηματοδότηση δαπανών Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων από 30% έως 100%

5η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Εάν ενδιαφέρεστε για την προκήρυξη για χρηματοδότηση με το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» πατήστε εδώ. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΔ 2008ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ01Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες10 – 33Μεταποίηση (εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της [...]

8 12, 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Νέα προκήρυξη επιδότησης επιχειρήσεων με το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

7η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Εάν ενδιαφέρεστε για την προκήρυξη για χρηματοδότηση δαπανών Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων πατήστε εδώ. Γενική Επιχειρηματικότητα: Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή [...]

20 11, 2020

Νέα Παράταση Προγράμματος Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Παρατάθηκε εκ νέου μέχρι 31/01/21 η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων" ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μικρές (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών) ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενους και έως 2 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών), που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ [...]

10 10, 2020

ΕΣΠΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα "Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία" μέχρι 31/12/2020 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού)  που θα πραγματοποιήσουν επένδυση στη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (ίδρυση πριν 1/1/18) [...]

30 09, 2020

ΕΣΠΑ: ΙΔΡΥΣΗ/ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση, νέες και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Πελοποννήσου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 10.000 έως 330.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 60% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔΝα τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίαςΝα [...]

7 09, 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Νέα προκήρυξη επιδότησης επιχειρήσεων με το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

5η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας ή δημοτικής επιχείρησης (όχι δημόσιου σκοπού και μη επιχορηγούμενης από το κράτος) [...]

7 09, 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Νέα προκήρυξη για χρηματοδότηση δαπανών Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων από 30% έως 100%

3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΔ 2008ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ01Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες10 – 33Μεταποίηση (εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας)36Μόνο παροχή νερού από αφαλάτωση μέσω ΑΠΕ37-39Επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων & δραστηριότητες εξυγίανσης46Μόνο [...]

2 09, 2020

ΕΣΠΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στους κλάδους της μεταποίησης και λοιπούς κλάδους ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 20.000 έως 1.000.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 45% -65% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να διαθέτουν [...]