Ετήσια Αρχεία: 2020

2 09, 2020

ΕΣΠΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες (που έχουν ιδρυθεί πριν τις 20/7/20) Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αποβλήτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 400.000 έως 3.000.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 20% - 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια εγκατάστασης [...]

25 06, 2020

ΕΣΠΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού)  που θα πραγματοποιήσουν επένδυση στη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (ίδρυση πριν 1/1/18)   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 15.000 έως 300.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 65% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ [...]

15 06, 2020

Παράταση Προγράμματος Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Παρατάθηκε μέχρι 30/11/20 η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων" ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μικρές (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών) ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενους και έως 2 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών), που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ [...]

3 06, 2020

Αναπτυξιακός Νόμος: Όλα τα ενεργά καθεστώτα

Εκμεταλλευτείτε τα ενεργά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου και αναπτύξτε την επιχείρησή σας! Μάθετε ποιές επιχειρήσεις επιδοτούνται, το ποσοστό επιδότησης, τις επιλέξιμες δαπάνες, την προθεσμία υποβολής, τις επιλέξιμες ΚΑΔ και όλες τις λεπτομέρειες που έχει ο αναπτυξιακός νόμος. ΕΝΕΡΓΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ: • Χρηματοδότηση δαπανών Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων από 30% έως 100% 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ [...]

28 05, 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: επιδότηση επιχειρήσεων με το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

4η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας ή δημοτικής επιχείρησης (όχι δημόσιου σκοπού και μη επιχορηγούμενης από το κράτος) [...]

28 05, 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: χρηματοδότηση δαπανών Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων από 30% έως 100%

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας ή δημοτικής επιχείρησης (όχι δημόσιου σκοπού και μη [...]

7 05, 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα "Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προιόντων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου" μέχρι 06/07/2020 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση και υφιστάμενες Επιχειρήσεις κάθε μεγέθους  που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Πελοποννήσου στους κλάδους της μεταποίησης και χονδρικής εμπορίας γεωργικών/κτηνοτροφικών προϊόντων.    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 100.000 έως 600.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: [...]

16 04, 2020

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση και υφιστάμενες Επιχειρήσεις κάθε μεγέθους  που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Πελοποννήσου στους κλάδους της μεταποίησης και χονδρικής εμπορίας γεωργικών/κτηνοτροφικών προϊόντων.    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 100.000 έως 600.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να έχουν κάνει έναρξη μέχρι την υποβολή της πρότασηςΝα μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Εκτάσεις γης [...]

16 04, 2020

Παρατάσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ (λίστα)

Δείτε σε ποια προγράμματα ΕΣΠΑ έχουν δοθεί παρατάσεις: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ”Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων  στο πρόγραμμα για την ίδρυση επιχειρήσεων στη Περιφέρεια Β. Αιγαίου  μέχρι 30/07/2020 (πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες)ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ [...]

16 04, 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η / ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τη βελτίωση παραγωγής/ανάπτυξη νέων προϊόντων υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στη περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέχρι 30/07/20 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες και νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Β. Αιγαίου.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : [...]