Ετήσια Αρχεία: 2020

14 04, 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων στη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέχρι 14/07/20 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 60.000 έως 800.000 [...]

14 04, 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ”

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την ίδρυση επιχειρήσεων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέχρι 30/6/20 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που θα δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 20.000 έως [...]

14 04, 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων  στο πρόγραμμα για την ίδρυση επιχειρήσεων στη Περιφέρεια Β. Αιγαίου  μέχρι 30/07/2020. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή Σύνολο Ισολογισμού) που θα δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 20.000 έως 300.000 Ευρώ [...]

19 03, 2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΓΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις έως 250 εργαζόμενους και έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού που θα επενδύσουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Για ΕΣΠΑ που αφορά στην ίδρυση επιχειρήσεων στο Βόρειο Αιγαίο πατήστε εδώ!  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 10.000 έως 50.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 70% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να διαθέτουν [...]

11 03, 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”

Παρατάθηκε εκ νέου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς  «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 30/09/2020 Το καθεστώς αυτό αφορά την ενίσχυση μέσω φορολογικής απαλλαγής των επιχειρήσεων για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής [...]

10 02, 2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή Σύνολο Ισολογισμού) που θα δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 20.000 έως 300.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 60% -70% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να δηλώσουν επιλέξιμο ΚΑΔ Το σχέδιο που θα υποβάλλουν δεν [...]

28 01, 2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 60.000 έως 800.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: Πολύ μικρές και μικρές 50 -55%, μεσαίες 45-50% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να διαθέτουν επιλέξιμο [...]

28 01, 2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που θα δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 20.000 έως 285.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 70% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να δηλώσουν επιλέξιμο ΚΑΔ Το σχέδιο που θα [...]

17 01, 2020

Δήμος Διονύσου – ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1429

Ο Δήμος Διονύσου πέρασε με επιτυχία και τη δεύτερη ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας  κατά ISO 9001:2015  για όλες τις υπηρεσίες του καθώς και της διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 Συγχαρητήρια στη Διοίκηση και τους Εργαζομένους!  

10 01, 2020

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Παρατάθηκε εκ νέου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς  «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 14/02/2020 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας [...]