Νέα

12 07, 2019

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μικρές (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή Σύνολο Ισολογισμού (Σ.Ι.)) ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενους και έως 2 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών ή Σ.Ι.) που θα επενδύσουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 3.000 έως 200.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 65% -70% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ [...]

12 07, 2019

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στους κλάδους της μεταποίησης και του τουρισμού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 80.000 έως 500.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 35% (μεσαίες)-45%(μικρές και πολύ μικρές) ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ [...]

12 07, 2019

ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες (να έχουν κλείσει τρεις τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις έως 31/12/18) μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στην περιφέρεια Θεσσαλίας. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 80.000 έως 400.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50-60% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ (μας στέλνετε τον ΚΑΔ και το ελέγχουμε) πριν από 1/1/2016 Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας [...]

12 07, 2019

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται ή θα δρατηριοποιηθούν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στους κλάδους της δημιουργικής βιοτεχνίας – βιομηχανίας, της ψυχαγωγίας, των εκδόσεων, της τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 25.000 [...]

8 07, 2019

Παράταση προγράμματος “Ενίσχυση Μεσαίων Επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την Αναβάθμιση & τον Εκσυγχρονισμό τους”

Παρατείνεται έως 31/7/2019 η προθεσμία υποβολής προτάσεων ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις (50 έως 250 εργαζόμενους και 10 έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών και έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις. [...]

8 07, 2019

Παράταση προγράμματος “Ίδρυση & Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜΜΕ μεταποίησης και τουρισμού στη Κεντρική Μακεδονία”

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής έως 30/08/2019 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους κλάδους της μεταποίησης και του τουρισμού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 100.000 έως 600.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 45% ΑΛΛΕΣ [...]

10 04, 2019

Νέα για το πρόγραμμα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Συνεχίζεται η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός". Οι εντάξεις έργων στο πρόγραμμα μέχρι 8/4/19 καλύπτουν μόνο το 23,6% του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού του προγράμματος ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις (50 έως 250 εργαζόμενους και 10 έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) και έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες [...]

8 04, 2019

Ενίσχυση Μεσαίων Επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την Αναβάθμιση & τον Εκσυγχρονισμό τους

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις (50 έως 250 εργαζόμενους και 10 έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών και έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 500.000 έως [...]

8 04, 2019

Ίδρυση & Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜΜΕ μεταποίησης και τουρισμού στη Κεντρική Μακεδονία

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους κλάδους της μεταποίησης και του τουρισμού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 100.000 έως 600.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 45% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να διαθέτουν επιλέξιμο [...]

18 03, 2019

Παράταση υποβολών καθεστώτος “Γενική Επιχειρηματικότητα”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 31/05/2019   Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας ή δημοτικής επιχείρησης (όχι δημόσιου [...]