Νέα

8 03, 2019

Φορολογική απαλλαγή για μηχανολογικό εξοπλισμό

Δημοσιεύτηκε η 3η προκήρυξη του καθεστώτος "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016  που αφορά την ενίσχυση μέσω φορολογικής απαλλαγής των επιχειρήσεων για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού     Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, [...]

4 01, 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (update): Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μικρές (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών) ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενους και έως 2 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών), που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις και δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους: Λιανικό Εμπόριο, Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης, Παροχή Υπηρεσιών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Κοινωνικής Μέριμνας. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ [...]

3 01, 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (update): Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μικρές (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών) ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενους και έως 2 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών), που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις και δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, [...]

5 12, 2018

Πρόγραμμα Ενίσχυσης MΜΕ για Επενδύσεις Τεχνολογικού Εκσυγχρονισμού και Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες (να λειτουργούν τουλάχιστον από 31/12/15) μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τροφίμων και ποτών, του τουρισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και της υγείας και ευεξίας που θα επενδύσουν στην περιφέρεια Ηπείρου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 80.000 έως 330.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 60% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ (μας στέλνετε τον [...]

4 06, 2018

Σεμινάρια Προετοιμασίας Υπευθύνου Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Η Νέστωρ Συμβουλευτική Α.Ε.,  για την εκπαίδευση DPO συνεργάζεται με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Καματερού. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθείστε το σύνδεσμο: https://www.kek-agkam.gr/seminaria/209-ypeuthynos-prostasias-prosopikon-dedomenon.html

12 02, 2018

ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ(IDD-GDPR)

Μπορεί ο Μεσίτης Ασφαλίσεων να αφιερωθεί στο επαγγελματικό του ρόλο παρέχοντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, συμμορφούμενος παράλληλα στις απαιτήσεις του Νέου Κανονιστικού Πλαισίου; Οι Νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, IDD (Insurance Distribution Directive), ή IMD2 (Insurance Mediation Directive), ο κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation), και οι κανονισμοί της ΤτΕ κ.λ.π.,   αποτελούν πλέον [...]

8 01, 2018

GDPR – Ασφάλεια των δεδομένων της επιχείρησής σας

  Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα που τηρείτε στην επιχείρησή σας; GDPR Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (2016/679/GDPR), κάθε Φυσικό ή Νομικό  Πρόσωπο, που τηρεί ή/και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οφείλει, έως τις 25.5.2018, να προσαρμόσει τις δραστηριότητές του σε ένα ανανεωμένο - και περισσότερο αυστηρό - [...]

2 01, 2018

Η μεθοδολογία της Λιτής Διαχείρισης (Lean Management) στις Υπηρεσίες

Η παροχή Υπηρεσιών είναι γνωστή ακόμη και από την αρχαία Ελλάδα, όταν οι νέοι εκπαιδευόντουσαν από επιφανείς δασκάλους. Με την πάροδο των αιώνων αυξήθηκε τόσο, που σήμερα συμβάλει στο 58% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) και αποτελεί τον πυλώνα της διεθνούς οικονομίας. Σε αναπτυγμένες χώρες το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο, ΗΠΑ 78,7%, Γερμανία [...]

2 01, 2018

ProcessAnalyzer

Η Νέστωρ Συμβουλευτική ΑΕ ανέλαβε την διάθεση στην Ελληνική αγορά, αλλά και σε όλες τις Βαλκανικές χώρες, του ProcessAnalyzer, ενός καινοτόμου και διεθνώς κατοχυρωμένου λογισμικού. Το συγκεκριμένο έρχεται να συμπληρώσει την παλέτα των πληροφοριακών εργαλείων της, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων στο χώρο της Λιτής Διαχείρισης (Lean Management) και του Operation Excellence. Με [...]